UTILIZATORII acestui SITE sunt rugați să citească cu atenție TERMANII și CONDIȚIILE de utilizare următoare:

Prezentele Condiții explică obligațiile AZSHOP.ro față de utilizatori precum și obligațiile utilizatorilor față de AZSHOP.ro și față de ceilalți utilizatori.

1. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

1.a. TERMENII și CONDIȚIILE generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de BUNURI și SERVICII de către S.C. AZSHOP S.R.L. prin intermediul magazinului virtual www.azshop.ro către CUMPĂRĂTOR.

1.b. AZSHOP își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, desființa prezentele Condiții în orice moment, prin publicarea Condițiilor modificate în secțiunea "Termeni și Condiții". Utilizatorii au obligaţia de a verifica permanent secţiunea "Termeni și Condiții" pentru a se asigura că sunt în cunostință de cauză cu privire la actualizarea sau modificarea condițiilor, 

1.c. Exceptând situațiile în care specificăm expres altfel, modificarea Condițiilor este de imediată aplicabilitate pentru toți UTILIZATORII. 

1.d. Clientul declară, înțelege și se obligă ca la efectuarea unei COMENZI online a luat cunoștință și este întru totul de acord cu cele menționate în continuare, în caz contrar are obligația de a declina comanda.

1.e. În cazul unei divergențe apărute între UTILIZAOR și AZSHOP.ro în legătură cu versiunea publicată a Condițiilor, AZSHOP.ro nu este răspunzător.

1.f. Utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu (utilizarea abuzivă), a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii AZSHOP.ro, va fi pedepsită conform legii. 

2. Astfel, următorii termeni enumerați cu majuscule vor însemna:

2.a. UTILIZATOR - reprezintă orice persoană care accesează SITE-ul.

2.b. CUMPĂRĂTOR - reprezintă persoana fizică / juridică sau altă entitate juridică care accesează SITE-ul, care a acceptat TERMENII și CONDIȚIILE prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de comandă / înregistrare.

2.c. VÂNZĂTOR - reprezintă societatea S.C. AZSHOP S.R.L., cu sediul social în Str. Câmpia Libertății, Nr. 46, Sector 3, București. Tel.: +4 0742 644 743 , cu punct de lucru în Str. Câmpia Libertății, Nr. 46, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J00/0000/2016 și având Codul Unic de Înregistrare 0000000, atribut fiscal R.

2.d. SITE - reprezintă SITE-ul internet aparținând S.C. AZSHOP S.R.L., care se află la adresa www.azshop.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite / asigurate de către S.C. AZSHOP S.R.L. în magazinul online www.azshop.ro.

2.e. BUNURI și SERVICII - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în COMANDĂ, care urmează a fi furnizate de către VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTORULUI.

2.f. COMANDĂ - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între VÂNZĂTOR și CUMPĂRĂTOR prin care VÂNZĂTORUL este de acord să livreze BUNURI și SERVICII și CUMPĂRĂTORUL este de acord să primească aceste BUNURI și SERVICII și să facă plata acestora.

Înregistrarea comenzii nu reprezintă și confirmarea acesteia. După preluarea comenzii, aceasta va fi procesată de către operatorii noștrii în vederea confirmării și stabilirii detaliilor de livrare.

2.g. CONTRACT - o COMANDĂ confirmată de către VÂNZĂTOR.

3. CONȚINUTUL SITE-ului

3.a. Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre AZSHOP, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de AZSHOP ca fiind de interes pentru utilizatori.

3.b. AZSHOP este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra design-ului și conținutului acestuia precum și asupra tuturor Mărcilor înregistrate în numele și publicate pe SITE, astfel acestea nu pot fi reproduse sau copiate. UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale AZSHOP, prevăzute de legislația în vigoare.

3.c. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse / promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul telefonic / e-mail în cel mai scurt timp, despre eroarea aparută, dacă produsul nu s-a livrat încă.

3.d. Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate / puse la dispoziție de producători și furnizori, astfel AZSHOP nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informații. AZSHOP face eforturi permanente pentru actualizarea acestor informații, astfel încât acestea să fie cât mai corecte și să respecte întocmai specificațiile produselor.

3.e. Prețurile produselor de pe acest SITE sunt informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe SITE sunt valabile în perioada de timp menționată, în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile. Toate produsele prezentate pe acest SITE sunt disponibile în limita stocului fizic disponibil.

3.f. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă de către producători.

3.g. AZSHOP își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.

3.h. Orice problemă cauzată de produsele și / serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

3.i. AZSHOP nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea TERMENILOR și CONDIȚIILOR.

3.j. AZSHOP nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării SITE-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe SITE.

4. DOCUMENTE CONTRACTUALE

4.a. Prin plasarea unei COMENZI electronice sau telefonice pe SITE-ul anterior menționat, CUMPĂRĂTORUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care VÂNZĂTORUL își derulează operațiunile.

4.b. COMANDA va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

- COMANDA (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice,

- Specificațiile CUMPĂRĂTORULUI (acolo unde este cazul).

4.c. Dacă VÂNZĂTORUL confirmă COMANDA, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor COMENZII. Acceptarea COMENZII de către VÂNZĂTOR se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea VÂNZĂTORULUI către CUMPĂRĂTOR, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă. VÂNZĂTORUL nu consideră în niciun moment o COMANDĂ neconfirmată ca având valoarea unui CONTRACT. Confirmarea COMENZII se face telefonic sau electronic (e-mail).

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

5.a. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului.

AZSHOP nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale. Toate datele / specificațiile produselor prezentate pe SITE fiind furnizate de distribuitorii noștrii, producătorii sau reprezentanții oficiali. 

5.b. Răspunderea pentru intervențiile neautorizate.

Pentru montarea / instalarea produselor care necesită intervenția fizică în laptop-uri sau alte dispozitive vă recomandăm folosirea serviciilor reprezentanțelor service autorizate, astfel evitați pierderea garanției produselor.

6. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

6.a. VÂNZĂTORUL își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în COMANDĂ și va livra BUNURILE și SERVICIILE care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile CUMPĂRĂTORULUI;

6.b. Informațiile prezentate pe SITE-ul VÂNZĂTORULUI, au caracter informativ și pot fi modificate de către VÂNZĂTOR, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă VÂNZĂTORUL face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

6.c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "Contact". Vor fi excluse din SITE sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. VÂNZĂTORUL are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

7. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

7.a. VÂNZĂTORUL poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea CUMPĂRĂTORULUI, nefiind necesar acordul acestuia. VÂNZĂTORUL va fi întotdeauna responsabil față de CUMPĂRĂTOR pentru toate obligațiile contractuale.

8. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

8.a. Numele SITE-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C. AZSHOP S.R.L și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

9. TERMENE PENALITĂȚI

9.a. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a COMENZII, VÂNZĂTORUL este obligat să anunțe CUMPĂRĂTORUL de termenul estimat de finalizare a livrării. 

9.b. Valoarea maximă a obligațiilor VÂNZĂTORULUI față de orice client în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea VÂNZĂTORULUI a executării CONTRACTULUI în conformitate cu termenele stabilite (nelivrare sau livrare necorespunzătoare (livrarea unui alt produs decât cel comandat de client)) nu va fi niciodată mai mare decât valoarea sumelor încasate de societate de la clientul respectiv pentru respectiva comandă.

9.c. În cazul în care CUMPĂRĂTORUL întârzie din vina proprie plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de VÂNZĂTOR, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.

9.d. În cazul în care VÂNZĂTORUL primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a COMENZII, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

10. FACTURARE - PLĂȚI

10.a. Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul SITE-ului www.azshop.ro includ  T.V.A. conform legii în vigoare.

10.b. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în COMANDĂ. VÂNZĂTORUL va emite către CUMPĂRĂTOR o factură pentru BUNURILE și SERVICIILE livrate, obligația CUMPĂRĂTORULUI fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.c. VÂNZĂTORUL va transmite CUMPĂRĂTORULUI factura aferentă COMENZII exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul CUMPĂRĂTORULUI sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de CUMPĂRĂTOR în contul său.

10.d. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente COMENZII, CUMPĂRĂTORULUI îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei COMENZI, existente în cont. 

10.e. Prin această modalitate de comunicare CUMPĂRĂTORUL, accesând contul său de pe www.azshop.ro, va deține o evidență a facturilor emise de AZSHOP.

10.f. Prin trimiterea COMENZII, CUMPĂRĂTORUL își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către AZSHOP în contul de client sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată în contul său.

10.g. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile pentru 48 de ore în contul de client, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de e-mail: vanzari@azshop.ro .

11. MODALITĂȚI DE PLATĂ

11.1. RAMBURS - reprezintă achitarea contravalorii produselor și a transportului până la client, în momentul înmânării coletului de către curierul rapid, care va emite chitanța și factura.

11.2. PLATA ONLINE CU CARDUL - se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod VV2/CVC2).

Pentru asigurarea securității tranzacțiilor azshop.ro folosește platforma .............. . Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

11.2.a. Tranzacția cu cardul va apărea pe extrasul de cont cu numele: azshop.ro. 

11.2.b. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzacției în platorma de plăți .............. . 

11.2.c. În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.

11.2.d. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plată .............., azshop.ro nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dvs..

12. GARANȚIA PRODUSELOR

12.a. Toate produsele comercializate de către SITE-ul nostru beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Pierderea certificatului de garanție sau a facturii duce la pierderea garanției. Ștergerea seriei (serial number S/N) parțială sau totală de pe produse duce la pierderea garanției. Nu eliberăm duplicate pentru certificatul de garanție.

12.b. Produsele sunt noi, în ambalajele originale așa cum provin de la producător. 

12.c. În cazul produselor vândute și livrate de S.C. AZSHOP S.R.L., certificatele de garanție sunt emise de către S.C. AZSHOP S.R.L.. 

12.d. Produsele care prezintă defecte de funcționare în interiorul termenului de garanție vor fi returnate și vor fi înlocuite, reparate, transportul returului și al produselor noi fiind suportat de către CUMPĂRĂTOR. În cazul în care produsul respectiv nu se mai comercializează ori nu se află în stoc, sau nu poate fi reparat, contravaloarea lui va fi rambursată.

12.e. Termenul de garanție este de 24 luni (pentru persoane fizice) de la data emiterii facturii, conform Legii 449/2003. În cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) perioada de garanție este de 12 luni pentru produsele de folosință îndelungată și între 0-12 luni pentru restul. Termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maxim 30 zile. 

13. DREPTUL DE RETUR

13.a. Produsele pot fi returnate în termenul legal de 14 zile de la data intrării în posesie dacă există lipsă de satisfacție față de produs. Ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri (returnări repetate).

13.b. Produsul returnat trebuie să conțină ambalajele originale și să nu prezinte semne vizibile de utilizare. 

13.c. Produsul returnat trebuie să fie ambalat corespunzător, pentru a evita astfel neplăcerile ce pot apărea pe timpul transportului / manipulării / depozitării.

13.d. Rambursarea banilor se va realiza în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea returului, prin viramentul sumelor într-un cont indicat de către CUMPĂRĂTOR. 

13.e. În cazul plăților efectuate cu cardul, sumele vor fi rambursate pe același card utilizat la tranzactionare, în decurs de maxim 10 zile lucrătoare de la acceptarea returului. Se va rambursa numai valoarea produsului, fără taxele de transport. De asemenea, cheltuielile de retur vor fi suportate de către CUMPĂRĂTOR. 

13.f. Cererile de retur după 14 zile calendaristice nu vor fi onorate!

13.g. În cazul în care au fost achiziționate mai multe produse de același fel, nu se poate returna decât un singur produs desigilat, restul cantității este acceptată doar dacă produsele sunt sigilate. 

13.h. Produsele returnate trebuie să fie insoțite de o copie a "Facturii" de achiziție. În funcție de opțiunea CUMPĂRĂTORULUI, banii proveniți din ștornarea produselor returnate se pot folosi pentru achiziționarea altui produs sau se pot returna.

14. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

14.1. LIVRARE - VÂNZĂTORUL se obligă să expedieze BUNURILE și SERVICIILE în sistem de curierat door-to-door către CUMPĂRĂTOR sau la sediul AZSHOP, conform opțiunii clientului.

14.2. TRANSPORT - AMBALARE

14.2.a. VÂNZĂTORUL se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu BUNURILE și SERVICIILE în momentul predării acestora către societatea de curierat cu care VÂNZĂTORUL colaborează sau către reprezentantul CUMPĂRĂTORULUI. 

14.2.b. Constatările referitoare la integritatea coletelor se vor face în prezența agentului curier sau a reprezentantului CUMPĂRĂTORULUI, orice reclamație ulterioară nu va fi luată în considerare. 

14.2.c. Vă informăm că eventualele reclamații privind deficiențele estetice ale produselor, vor fi luate în considerare și vor fi analizate doar dacă acestea se reclamă în primele 24 ore de la momentul recepției produsului.

14.2.d. VÂNZĂTORUL va asigura ambalarea corespunzătoare a BUNURILOR și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

15. RĂSPUNDERE

15.a. VÂNZĂTORUL nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care CUMPĂRĂTORUL sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către VÂNZĂTOR a oricăreia din obligațiile sale conform COMENZII și pentru daune care rezultă din utilizarea BUNURILOR și SERVICIILOR după livrare și în special pentru pierderea produselor.

15.b. VÂNZĂTORUL va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții, partenerii și/sau reprezentanții săi de orice fel implicați în executarea COMENZII nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

16. FORȚĂ MAJORĂ

16.a. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

17. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

17.a. Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între AZSHOP și UTILIZATORI / CUMPĂRĂTORI se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.

18. RECLAMAȚII

18.a. Reclamațiile privind magazinul sau produsele livrate de către www.azshop.ro pot fi depuse în scris la adresa vanzari@azshop.ro sau folosind secțiunea Mesaj din pagina de "Contact". 

18.b. Reclamația depusă trebuie să conțină obligatoriu următoarele date: Informațiile utilizatorului așa cum au fost introduse la înscriere (înregistrare) pe www.azshop.ro, Numele și Prenumele, adresa de corespondenă (completă), un număr de telefon pe care puteți fi contactat, adresa de e-mail, precum și descrierea problemei care face obiectul reclamației.

18.c. În cazul în care aspectele sesizate nu au fost rezolvate într-un timp rezonabil de maxim 48 de ore în zilele lucrătoare, exclus Sâmbătă și Duminică, vă rugăm să luați legatura pentru o conciliere gratuită cu un reprezentant al Serviciului de Relații Clienți la nr. de telefon +4 0742 644 743.

Produsul a fost adăugat în lista de dorințe
Produsul a fost adăugat în lista de comparații